Παραγωγή

Πέραν της δικής μας παραγωγής, εμπορευόμαστε και διανέμουμε προϊόντα αξιόλογων κατασκευαστών , όπως η BACO και FANOX. Μ ε αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε ένα ευρύτερο φάσμα των αναγκών σας.

BACO

  • Μπουτόν απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης
  • Συσκευές χειρισμού και αναφοράς
  • Διακόπτες ασφαλείας

FANOX

  • Ηλεκτρονική προστασία κινητήρα
  • Ρελέ παρακολούθησης
  • Προστασία διάταξης κινητήρα και αντλίας